Úvod > Ukončené projekty

Ukončené projekty

Legal Assistance and socioprofessional legal assis

The main aim of the project is to improve the legal assistance and socioprofessional legal assistance in V4 countries (the emphasis will be placed on residents of V4 countries who lives in other V4 countries) – through strengthening the professional competencies of relevant services (and other organizations that help people) in V4 countries. This aim of the project will be reached by the national research, creation of a new training modules and it´s application throughout training workshops.

Visegrad Fund

Project will be implemented throughout these key activities:

1. Development of international partnership: International good practice exchange will be realized throughout 4 international meetings of expert organizations (in each V4 country) – the key aim of these meetings is to exchange good practice, to address key problems in the field of legal assistance and socialprofessional legal assistance and to set up a new board of expert organizations. The outputs of this activity will be creation of 4 national training modules (based on a good practice exchange) and 4 national analyses in the legal assistance and socioprofessional legal assistance field – focused on the V4 foreigners in >other V4 countries (key problems and issues). The other output will be international database with social law texts for solving crossboarder problems in four Visegrand countries.

2. Realizations of workshops The implementation of the international good practice exchange will be realized throughout 1 train of trainers (at least 20 trainers from V4 countries will be trained) based on a new training modules. Then – 8 workshops will be realized (2 in each V4 country – each for at least 20 experts in the legal assistance and socioprofessional legal assistance – so in total 160 experts will be supported).

3. Evaluation and development of a guideline for expert organizations dealing with specific sociolegal problems (mainly connected with specific national social law problems) in V4 countries. At the end of the project will be held a conference in Prague and around 60 experts from V4 countries will be invited to discuss the outputs of the project and to evaluate progress in the field and to create recommendations for the further cooperation.

Project partners:

Partner No. 1.
Name of the organization in its native language: Občianské združenie GRADUS
Name of the organization in English: Civic Association GRADUS
Address: Republiky 34, Žilina, 01001, Slovakia
Statutory representative: Jana Špániková
Organization ID No.: 36147061
Registered VAT payer: yes
VAT Compensation: yes
Phone: 041 / 5622175 
Fax:
Email:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Website: obcianske.sdruzenieGRADUS.sk

Partner No. 2.
Name of the organization in its native language: Związek Biur Porad Obywatelskich
Name of the organization in English: Union of Citizens Advice Bureaux's
Address: Galczyńskiego 3, Warszawa, 00362, Poland
Statutory representative: Ilja M. Ostrowska
Organization ID No.: 5262232381
Registered VAT payer: yes
VAT Compensation: yes
Phone: 224009687
Fax:
Email:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Website: http://zbpo.org.pl/page/pl/

Partner No. 3
Name of the organization in its native language: Szociális Szakmai Szovetség
Name of the organization in English: Alliance of Social Professionals
Address: 8 Liliom St., Budapest, 1094, Hungary
Statutory representative: Dr. Balász Krémer
Organization ID No.: 18153268243
Registered VAT payer: yes
VAT Compensation: yes
Phone: +36 30 768 4962
Fax:
Email:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Website: 

Download:

Analysis of employment of workers from Visegrad countries and their dema

CZ_Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí příslušníků Visegrádské skupiny V4 v ČR.pdf

PL_Praca cudzozmiemców z krajów grupy Wyszehradzkiej w Polsce.pdf

SK_Zamestnani _pracovníkov z krajin Višehradskej štvorky.pdf

HU_Employment of workers from Visegrad contries.pdf

Občanské poradenství 2015

Projekt Občanské vzdělávání byl realizován za podprory Magistrátu hl.m. Prahy a probíhal od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015. Cílem projektu bylo poskytování  poradenství v 18 právních oblastech prostřednictvím čtyř členských pražských občanských poraden a dvou kontaktních míst, která vznikla díky tomuto projektu.

logo mhmp

 

Do projektu byla zapojena  občanská poradna Praha 1, Praha 2 SPOLEČNOU CESTOU, Praha 3 REMEDIUM a Praha 12 Proxima Sociale. V rámci projektu vznihla dvě kontaktní místa: kontaktní místo na Praze 17 s adresou Socháňova 27, kde je domovskou poradnou Praha 2 a kontaktní místo poradny Praha 1 sídlící na adrese Veleslavínská 39.

Každá ze čtyř pražských poraden zpracovala 4 kazuistiky na témata: dluhová problematika, pracovněprávní problematika, bydlení, rodina a mezilidské vztahy, které jsou zde k dispozici ke stažení. Na základě zkušeností s cílovou skupinou zpracovali poradci také monitoring vztahující se k výše uvedené problematice.

Byl pořádám seminář s názvem Finanční gramotnost pražanů“, který se konal 3. prosince 2015 na Magistrátu hl. m. Prahy (Mariánské náměstí 2). Záštitu nad tímto seminářem převzal náměstek primátorky hlavního města Prahy Petr Dolínek, který také konferenci uvedl. Mezi účinkujícími byl například Mgr. Stanislav Skalický, ředitel AOP, který svůj příspěvek zaměřil na vnitřní a vnější příčiny zadlužení a některé možnosti řešení. Ing. Patrik Nacher, předseda výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, hovořil o dalších možnostech prevence pomocí internetu. Konferenci zakončil Hynek Kalvoda, předseda ASP, který doporučil několik opatření ke zvýšení finanční gramotnosti Pražanů. Semináře se zúčastnila odborná i široká veřejnost a také studenti střední školy.

Počty dotazů v pražských poradnách v jednotlivých čtvrtletích roku 2015.

bbb

Kazuistiky ke stažení zde:

Proč zrovna já?

Projekt realizuje Probační a mediační služba ČR ve spolupráci s Asociací občanských poraden. Doba trvání spolupráce byla stanovena od 1. 10. 2013 do 30. 4. 2015.

Předmětem tohoto projektu, je podpora obětí trestných činů při vyrovnávání se s traumatickým zážitkem trestného činu a usnadnění návratu k běžnému životu. Zainteresované poradny poskytují klientům, kteří se na ně obrátí, telefonické a emailové poradenství, základní právní poradenství, psychosociální poradenství a ojediněle dojíždění do domácnosti.  Dále zprostředkovávají kontakty s orgány činnými v trestním řízení, s policií a s psychologem a také rovněž zprostředkovávají doprovod oběti na úřady. Dále poskytují okamžitou pomoc bezprostředně po trestném činu zaměřenou na zdravotní následky a psychické problémy, střednědobou podporu vytvářející a posilující pocit bezpečí a stabilitu v životě oběti a  řešení dlouhodobých následků traumatu.

 V tomto projektu jsou zapojeny občanské poradny:

 • OP Děčín
 • OP Havířov
 • OP Frýdek- Místek
 • OP Most
 • OP Náchod
 • OP Nymburk- Respondeo (Kutná Hora a Mladá Boleslav)
 • OP Opava
 • OP Ostrava- Jekhetane
 • OP Pelhřimov
 • OP Uherské Hradiště
 • OP Zlín- Strop
 • OP Žďár nad Sázavou

A dále:

 • Centrum pro sluchově postižené Ústí nad Labem
 • Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje- Liberec
 • Kostka Krásná Lípa- Rumburk
 • Národní rada osob se zdravotním postižením pro Plzeňský kraj- Plzeň
 • Národní rada osob se zdravotním postižením pro Pardubický kraj- Pardubice
 • Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR KO Vysočina- Jihlava
 • KSK centrum- Karlovy Vary
 • Národní rada osob se zdravotním postižením pro Olomoucký kraj- Olomouc
 • Národní rada osob se zdravotním postižením pro Moravskoslezský kraj- Karviná

Občanské vzdělávání

Projekt Občanské vzdělávání  je zaměřen na zvýšení odborných a obecných kompetencí obyvatel ČR v Ústeckém a Moravskoslezském kraji  a zvýšení motivace a posílení aktivního postoje jednotlivců k dalšímu vzdělávání. Jedná o tyto 4 oblasti kurzů:

logo2 m

Obsah kurzů:

Ochrana spotřebitele:

Rizika podomního prodeje

Úskalí spotřebitelských úvěrů

Postup při reklamacích zboží a služeb

Rizika předváděcích zájezdů

Finanční gramotnost:

Nastavení osobních a rodinných rozpočtů, řízení osobních či rodinných rozpočtů

Exekuce

Insolvence

Přechod dluhu na dítě dlužníka

Základy práva:

Vybrané kapitoly z nového občanského zákoníku (dle výběru)

Občanské právo vzhledem ke spotřebitelským vztahům, ochraně spotřebitele

Problematika bydlení z pohledu občanského práva

Pracovně-právní problematika

Základy obsluhy počítače:

Operační systém Windows

Práce s textem

Využití  internetu

 

Semináře jsou financovány ESFz OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

11355404 10203784198158645 1543142504 n

11427884 10203784201478728 544429058 n

11356271 10203784196118594 156602761 n

Otevřené dveře

Hlavní ambicí projektu je na základě využití pozitivních přístupů ze zahraničí vypracovat a pilotně otestovat metodiku práce s mladými absolventy sociálně orientovaných oborů, která se bude zakládat především na způsobu propojení institucí vzdělávání a zaměstnávání v sociálních službách v ČR (resp. jde o způsob propojování teorie a praxe) a dalších opatřeních přímo ve vybraných sociálních službách, které povedou k navýšení zaměstnatelnosti těchto osob v oboru vybraných sociálních služeb a uplatnění tak na trhu práce. Dále pak v rámci projektu dojde k nastavení spolupráce relevantních organizací a propojování subjektů různého typu k řešení problému mladých absolventů sociálně orientovaných oborů.
Primární cílovou skupinou (dále CS) jsou nezaměstnaní absolventi sociálně orientovaných oborů (18 - 25 let). Sekundární CS jsou skup. organizací, zejména pak vzdělávací instituce, nestátní neziskové instituce s důrazem na pečovatelské služby a služby odborného sociálního poradenství.

Vzdělávání poradců- bydlení

Projekt bydlení je realizován za podpory Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Cílem tohoto projektu je zvyšování odborné kvalifikace v oblasti bydlení pro pracovníky v občanských poradnách, které Asociace občanských poraden sdružuje. Dále je projekt zaměřen na zajišťování metodické podpory pro proces poradenství a právní podpory při řešení některých dotazů občanskými poradci.

Školení pro poradce během roku budou probíhat dvě, každé v rozsahu čtyř hodin. Občanští poradci a občanské poradkyně budou během roku dostávat kontinuální právní podporu v rozsáhlejších případech a supervizi obsahové části poskytovaného poradenství. Během projektu vznikne specializované databáze pro oblast bydlení  jako odborný podklad pro poskytování poradenství. Ta obsáhne vzorové a standardizované odpovědi na nejčastější dotazy na oblast bydlení řešené v občanských poradnách. Tyto databáze často úzce souvisí s řešením komplexních problémů v problematice bydlení a poskytují metodickou podporu při poskytování odborného poradenství.

Občanské poradny i AOP budou svým poradenstvím o právech a povinnostech souvisejících s problematikou bydlení výrazně přispívat občanům také v roce 2016.

mmr cr rgb

50 let není handicap

„Stále mám co nabídnout" - podpora a uplatnění na trhu práce pro nízkokvalifikované osoby nad 50 let věku

Tento projekt je realizován Asociací občanských poraden a jeho partnerů Občanské poradny Třebíč, Slezskou Diakonií a Centrem nové naděje.

Smyslem projektu je poskytnout poradenské a motivační aktivity osobám starším 50 let, na které navazuje zprostředkování zaměstnání. Lidé starší 50 let jsou jednou z nejohroženějších skupin z hlediska ztráty zaměstnání a současně mají největší obtíže při uplatňování na trhu práce, proto je projekt zaměřen právě na tuto cílovou skupinu. Pro realizaci projektu byly vybrány regiony Třebíč, Karviná a Frýdek - Místek, kde je vysoká nezaměstnanost osob starších 50 let.

 

Rozvoj v Asociaci občanských poraden

Projekt Rozvoj v Asociaci občanských poraden je zaměřen na posílení kapacity je posílení kapacity AOP skrze podporu řízení, managementu a vícezdrojového financování a současně navýšení kvality poskytovaných služeb členskými organizacemi. Tomuto hlavnímu cíli pak odpovídají 4 dílčí cíle:

I. Posílení vedení a řízení, strategie v organizaci, rozvoj lidských zdrojů: jedná se o nastavení strategie organizace, a to pro dlouhodobý časový horizont. Hlavní ambicí tohoto cíle je efektivní uchopení chodu organizace a dlouhodobé plánování vývoje předmětu činnosti i rozvoje organizace jako takové. Současně v této oblasti sledujeme i cíl posílení manažerských dovedností a kompetencí pracovníků na klíčových pozicích a rozvoj lidských zdrojů v organizaci.

II. Podpora financování organizace a finančního řízení: cílem je rozvoj vícezdrojového financování AOP - podpora fundraisingu v rámci "střechy" a rozvoj projektového financování (z evropských fondů) v členských organizacích. Tímto dojde k navýšení finančních zdrojů pro odbornou klientskou činnost organizace i členských organizací AOP. V oblasti finančního řízení pak cílíme na jeho rozvoj, zefektivnění a zmodernizování v oblasti výkaznictví a současně navýšení transparentnosti financování vůči veřejnosti.

III. Rozvoj marketingu a vnější komunikace v AOP, posílení partnerství: Dílčí cíl projektu v oblasti marketingu a PR spočívá v celkovém jeho rozvoji, resp. komunikace AOP "ven". Součástí tohoto cíle je i snaha o navýšení spolupráce s veřejnou správou, rozšiřování povědomí o občanské poradenství, podpora vzniknu nových partnerství a s tím související vyhledávání nových oblastí spolupráce AOP s veřejnými i soukromými subjekty.

IV. Odborný rozvoj a rozšíření sítě AOP: tento cíl považujeme za jeden z nejdůležitějších. Jedná se o zajištění kontinuální a komplexní metodické podpory a poradenství členským organizacím (vč. zajištění školení pro školitele v odborných tématech) a současně posílení odborných znalostí skrze přenos dobré praxe ze zahraničí.

logolink FB TW

Environmentální poradenství

V projektu je využita existující síť občanských poraden s tím, že občanské poradenství je rozšířeno o environmentální občanské poradenství (v oblasti základního právního poradenství řešícího běžné životní situace) a o poradenství v oblasti aktivního občanství - především zapojování veřejnosti do rozhodování v otázkách životního prostředí. Do projektu je zapojeno 9 občanských poraden ve vybraných krajích tak, aby přednostně pokryly místa nezabezpečovaná jinými poradnami nebo environmentálními NNO.

Komplexní poradenství obětem trestných činů

Záměrem tohoto projektu je posílení a zkvalitnění nabídky služeb pro oběti trestných činů prostřednictvím:

 • vyškolení zapojených poradců ve specifikách práce s oběťmi trestných činů
 • specializovaného komplexního poradenství obětem trestných činů
 • vytvoření informačních materiálů pro oběti a jejich blízké
 • pořádání seminářů pro pracovníky profesí, které se dostávají do kontaktu s oběťmi jako první
 • informování veřejnosti o problematice obětí trestných činů

Sladit práci a rodinu dá práci

Asociace občanských poraden vstoupila dnem 1. srpnem 2009 jako partner EuroProfisu do dvouletého projektu Sladit práci a rodinu dá práci. Naše společná snaha má navázat na předchozí aktivity v oblasti komplexní práce s matkami majícími malé děti, které je v jistém smyslu "limitují". V rámci projektu bylo v období prosinec 2009 - březen 2010 odborně vyškoleno 50 poradců, kteří budou pilotně poskytovat poradenství zmíněné cílové skupině. Společným cílem je, aby poradenství neskončilo dnem skončení projektu, ale pokračovalo i nadále.

Předlužení

Projekt Prevencí proti chudobě je přispěvkem Asociace občanských poraden (AOP) ve vyhlášeném Evropském roku boje proti chudobě.

AOP bude ve třinácti občanských poradnách - OP Praha 1, OP Praha 3, OP Praha 12, OP Beroun, OP České Budějovice, OP Rumburk, OP Třebíč, OP Valašské Meziříčí, OP Ostrava, OP Bohumín, OP Varnsdorf, OP Šumperk, OP Jihlava - provádět hloubkový monitoring problémů svých klientů, co se zadluženosti týče. Na základě získaných údajů vznikne analýza, s níž bude seznamována jak místní správa, tak také celostátní instituce.

AOP navazuje projektem Prevencí proti chudobě na své předchozí aktivity v oblasti dluhového a spotřebitelského poradenství, aby tak reagovala na rostoucí problémy obyvatel ČR s předlužením a neschopností své dluhy splácet.

Restorativní justice

Restorativní justice - podpora a poradenství obětem trestných činů

Dlouhodobým cílem projektu je vytvoření širší funkční sítě služeb pro oběti trestných činů. Projekt je realizován Probační a mediační službou České republiky (PMS ČR) v partnerství s Asociací občanských poraden (AOP). Projekt navazuje na úspěšnou spolupráci mezi oběma organizacemi od roku 2006, kdy byla zahájena realizace společného projektu Specializované komplexní poradenství obětem trestných činů. Realizátoři projektu vycházejí při práci s oběťmi z principů restorativní justice, kde je usilováno o zapojení poškozeného do „procesu" vlastního odškodnění, mapování jeho zájmů a potřeb v rámci řešeného případu a také úsilí o obnovení pocitu bezpečí, integrity a důvěry ve spravedlnost.

Specializované poradenství obětem TČ

Projekt realizuje Asociace občanských poraden ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR od září 2006 do června 2008 v Berouně, Třebíči a Brně. V těchto městech byly poskytovány služby v občanské poradně AOP i ve středisku PMS ČR. Výsledkem tohoto pilotního (časově i místně omezeného) projektu měl být vytvořený a ověřený systém specializovaného komplexního poradenství obětem trestných činů a domácího násilí, který se pak mohl rozšířit do sítě občanských poraden AOP i středisek PMS ČR.

V současné době je Specializované poradenství obětem trestných činů realizováno celkem v deseti městech, a to jak v občanských poradnách AOP, tak ve střediscích PMS.

Bydlení

Tento projekt je zaměřen nejen na poskytování poradenství klientům a na právně-osvětovou činnost, ale také na podpůrné, školící a expertní služby, jež jsou nezbytné pro pro kvalitní informační zázemí poradců z občanských poraden sdružených v AOP. Tím mají klienti zajištěny skutečně odborné právně-sociálních rady v oblasti bydlení.

Asociace občanských poraden se chce v tomto roce orientovat na rozvoj občanských poraden v regionech, které jsou výrazně postiženy sociálními problémy - jedním z nejzávažnějších je právě otázka bydlení a ochrana nájemních vztahů.

© 2010 Asociace občanských poraden . aop@obcanskeporadny.cz