Úvod > Projekty > Spotřebitelské poradenství

Spotřebitelské poradenství

Tento projekt je realizován za podprory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Podstatou projektu je informování občanů o právech a povinnostech při nákupu zboží a služeb, poskytování poradenství v oblasti spotřebitelské problematiky - zejména problematiky reklamací a vymáhání spotřebitelských práv a posílení informovanosti občanů v oblasti tématiky předváděcích zájezdů a předlužování občanů prostřednictvím spotřebitelských úvěrů. Do projektu bylo v roce 2017 zapojeno celkem 23 poraden z celé České republiky a  tento rok 22 poraden, které prostřednictvím svých odborně vyškolených poradců pomáhají občanům řešit jakékoliv problémy spojené se spotřebitelstvím.

V tomto projektu jsou zapojeny poradny

V rámci projektu Spotřebitelské poradenství podpořeného i v roce 2011 Ministerstvem průmyslu a obchodu zpracovali poradci ze všech 29 zapojených poraden kazuistiky dokreslující současnou situaci v oblasti spotřebitelství. Kazuistiky popisují konkrétní problém a možnosti jeho řešení. Celkem bylo v rámci projektu zpracováno 115 případových studií.

Monitoring problematiky spotřebitelství

V rámci projektu Spotřebitelské poradenství byl zpracován Monitoring ochrany spotřebitelů ve formátu PDF. V sočasné době monitoring obsahuje data pouze za tři čtvrtletí roku 2011, poněvadž statistická data za poslední čtvrtletí roku 2011 bude mít AOP k dispozici teprve v průběhu ledna 2012.

Praha 30.12.2011

Po Vánočních svátcích se většinou roztrhne pytel s různými nabídkami slev u všech druhů zboží a služeb. Z praxe občanských poraden lze tvrdit, alespoň podle zkušeností občanů, kteří se obracejí na občanské poradny, že ne každá sleva je výhodná. Nabídky různých prodejců a slevových portálů často deklarují kolik ušetří peněz běžnému spotřebiteli. Skutečnost je však mnohdy těmto tvrzením velmi vzdálená.

Asociace občanských poraden Vás zve na seminář týkající se problematiky spotřebitelství dne 19.9.2011 od 14 hodin v prostorách Občanské poradny Praha 1, Jakubská 3.

V prvním čtvrtletí realizace projektu Spotřebitelské poradenství bychom rádi zmínili nejdůležitější události související s projektem.

Leták ke stažení

V rámci realizace projektu Spotřebitelské poradenství byl vytištěn informační leták, který je možno si stáhnout níže. Leták bude také během června k dispozici ve všech občanských poradnách zapojených do projektu.

Spotřebitelský leták

V rámci projektu Spotřebitelské poradenství všech 35 zapojených poraden zpracovalo kazuistiky dokreslující současnou situaci v oblasti spotřebitelství. Kazuistiky zahrnují popis problému a možnost jeho řešení.

Monitoring problematiky ochrany spotřebitelů

V rámci realizace projektu Spotřebitelské poradenství byl zpracován Monitoring ochrany spotřebitelů.pdf, který je k dispozici ve formátu PDF.
Projekt Spotřebitelské poradenství probíhá za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu i v roce 2010. Do projektu je zapojeno celkem 35 poraden z celé České republiky, které prostřednictvím svých odborně vyškolených poradců pomáhají občanům řešit problémy spojené se spotřebitelstvím.
Asociace občanských poraden by se chtěla paralelně se systémovým zkvalitňováním poradenství v spotřebitelské oblasti v tomto roce zapojit do systému mimosoudního vyrovnání sporů mezi znesvářenými stranami. Připravuje se právní norma, do jejíhož obsahu bychom rádi promítli své vlastní zkušenosti podepřené celorepublikovou sítí čtyřiceti OP.

© 2010 Asociace občanských poraden . aop@obcanskeporadny.cz