Úvod > Projekty > Spotřebitelské poradenství

Spotřebitelské poradenství

Tento projekt je realizován za podprory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Podstatou projektu je informování občanů o právech a povinnostech při nákupu zboží a služeb, poskytování poradenství v oblasti spotřebitelské problematiky - zejména problematiky reklamací a vymáhání spotřebitelských práv a posílení informovanosti občanů v oblasti tématiky předváděcích zájezdů a předlužování občanů prostřednictvím spotřebitelských úvěrů.

V tomto projektu jsou zapojeny poradny

Zde si můžete stáhnout závěrečnou zprávu o plnění cílů projektu ke dni 31.12.2013, na který byla poskytnuta dotace Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

V roce 2013 v rámci projektu Spotřebitelské poradenství podpořeného Ministerstvem průmyslu a obchodu zpracovali poradci ze zapojených poraden kazuistiky dokreslující současnou situaci v oblasti spotřebitelství. Kazuistiky popisují konkrétní problém a možnosti jeho řešení. Celkem bylo v rámci projektu zpracováno 66 případových studií.

Asociace občanských poraden již pátým  rokem za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu realizuje projekt Spotřebitelské poradenství. Podstatou projektu je informování občanů o právech a povinnostech při nákupu zboží a služeb, poskytování poradenství v oblasti spotřebitelské problematiky - zejména problematiky reklamací a vymáhání spotřebitelských práv a posílení informovanosti občanů v oblasti tématiky předváděcích zájezdů a předlužování občanů prostřednictvím spotřebitelských úvěrů.

Průběžná zpráva o plnění cílů projektu v roce 2013

Zde si můžete stáhnout Průběžnou zprávu o plnění cílů projektu ke dni 30.6.2013, na který byla poskytnuta dotace Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

 

Asociace občanských poraden již pátým rokem poskytuje prostřednictvím svých členských občanských poraden spotřebitelské poradenství. To je poskytováno v rámci stejnojmenného projektu financovaného ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

Závěrečná zpráva k projektu

Zde si můžete stáhnout Závěrečnou zprávu o plnění cílů projektu, na který byla v roce 2012 poskytnuta dotace Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Spotřebiteslké poradenství v roce 2013 pokračuje

Asociace občanských poraden s radostí oznamuje, že Ministerstvo průmyslu a obchodu podpořilo projekt Spotřebitelské poradenství i v roce 2013. Do projektu bude zapojeno celkem 22 občanských poraden, které budou poskytovat spotřebiteslké poradenské a informační služby, včetně pomoci s vypořádáním sporů. Poradenství je i nadále poskytováno zdarma.

 

V rámci projektu Spotřebitelské poradenství podpořeného i v roce 2012 Ministerstvem průmyslu a obchodu zpracovali poradci ze zapojených poraden kazuistiky dokreslující současnou situaci v oblasti spotřebitelství. Kazuistiky popisují konkrétní problém a možnosti jeho řešení. Celkem bylo v rámci projektu zpracováno 45 případových studií.

Praha 10.12.2012

Asociace občanských poraden již čtvrtým rokem za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu realizuje projekt Spotřebitelské poradenství. V tomto období se projekt blíží ke konci, a proto již můžeme zhodnotit jeho průběh a realizaci v roce 2012.

Praha 25.9.2012

17.9.2012 proběhla v Klubu aktivního stáří při Centru sociálních služeb Praha 2 přednáška na téma rizika podomního prodeje a předváděcích akcí. Přednášejícím byl JUDr. Ondřej Načeradský z Občanské poradny o.s. Společnou cestou, který se snažil upozornit seniory na nebezpečí, která pro ně mohou plynout z vpuštění neznámého člověka do bytu, účasti na předváděcích akcích či neuváženého podepisování listin.

© 2010 Asociace občanských poraden . aop@obcanskeporadny.cz