Úvod > Projekty > Spotřebitelské poradenství

Spotřebitelské poradenství

Tento projekt je realizován za podprory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Podstatou projektu je informování občanů o právech a povinnostech při nákupu zboží a služeb, poskytování poradenství v oblasti spotřebitelské problematiky - zejména problematiky reklamací a vymáhání spotřebitelských práv a posílení informovanosti občanů v oblasti tématiky předváděcích zájezdů a předlužování občanů prostřednictvím spotřebitelských úvěrů.

V tomto projektu jsou zapojeny poradny

Zde je ke stažení leták k projektu Spotřebitelské poradenství pro rok 2015 se seznamem poraden, které jsou v tomto projektu zapojené.

 tahak

Zde si můžete stáhnout Závěrečnou zprávu o plnění cílů projektu ke dni 31.12.2014, na který byla poskytnuta dotace Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

Asociace občanských poraden realizuje šestým rokem projekt Spotřebitelské poradenství za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu. Tento rok bylo do projektu zapojeno 23 občanských poraden, které v projektu poskytovaly poradenství v oblasti spotřebitelské problematiky - zejména problematiky reklamací a vymáhání spotřebitelských práv a snažily se o zlepšení informovanosti občanů v oblasti tématiky předváděcích zájezdů a předlužování občanů prostřednictvím spotřebitelských úvěrů. Za celý rok ty poradny poskytly 2296 dotazů.


V roce 2014 v rámci projektu Spotřebitelské poradenství podpořeného Ministerstvem průmyslu a obchodu zpracovali poradci ze zapojených poraden kazuistiky dokreslující současnou situaci v oblasti spotřebitelství. Kazuistiky popisují konkrétní problém a možnosti jeho řešení. Celkem bylo v rámci projektu zpracováno 63 případových studií.

Zde si můžete stáhnout leták k projektu Spotřebitelské poradenství se seznamem poraden, které jsou v tomto projektu zapojené.

leták spotřebitel

Zde si můžete stáhnout Průběžnou zprávu o plnění cílů projektu ke dni 30.6.2014, na který byla poskytnuta dotace Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Průběžná zpráva o činnosti k 30.6.2014

Jako v předchozích letech, tak i v tomto roce probíhá projekt Spotřebitelské poradenství, který je dotován Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. V letošním roce se do projektu zapojilo 23 poraden, které poskytují občanům informace ohledně spotřebitelské problematiky. Občanské poradny zodpověděly za první pololetí roku 2014 celkem 1081 dotazů.

Zde si můžete stáhnout závěrečnou zprávu o plnění cílů projektu ke dni 31.12.2013, na který byla poskytnuta dotace Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

V roce 2013 v rámci projektu Spotřebitelské poradenství podpořeného Ministerstvem průmyslu a obchodu zpracovali poradci ze zapojených poraden kazuistiky dokreslující současnou situaci v oblasti spotřebitelství. Kazuistiky popisují konkrétní problém a možnosti jeho řešení. Celkem bylo v rámci projektu zpracováno 66 případových studií.

Asociace občanských poraden již pátým  rokem za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu realizuje projekt Spotřebitelské poradenství. Podstatou projektu je informování občanů o právech a povinnostech při nákupu zboží a služeb, poskytování poradenství v oblasti spotřebitelské problematiky - zejména problematiky reklamací a vymáhání spotřebitelských práv a posílení informovanosti občanů v oblasti tématiky předváděcích zájezdů a předlužování občanů prostřednictvím spotřebitelských úvěrů.

© 2010 Asociace občanských poraden . aop@obcanskeporadny.cz