Úvod > Projekty > Spotřebitelské poradenství

Spotřebitelské poradenství

Tento projekt je realizován za podprory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Podstatou projektu je informování občanů o právech a povinnostech při nákupu zboží a služeb, poskytování poradenství v oblasti spotřebitelské problematiky - zejména problematiky reklamací a vymáhání spotřebitelských práv a posílení informovanosti občanů v oblasti tématiky předváděcích zájezdů a předlužování občanů prostřednictvím spotřebitelských úvěrů.

V tomto projektu jsou zapojeny poradny

Po mediální pozornosti upřené na nekalé a agresivní praktiky  předváděcích akcí lze v občanských poradnách pozorovat, že v praxi ubylo dotazů dotýkajících se této problematiky. Mgr. Tereza Wiltschová,  sociální pracovník Občanské poradny  Nový   Jičín zmiňuje, že velkým nešvarem  však zůstává, i přes zákazy většiny obcí, podomní prodej, a to zejména  sdružených dodávek energií. Stále je běžnou praxí, že se příchozí  obchodní zástupci představují pod různými záminkami, aby pak mohli  nabídnout zcela výhodné dodávky elektřiny a plynu.

Zde si můžete stáhnout Průběžnou zprávu o plnění cílů projektu ke dni 30.6.2015, na který byla poskytnuta dotace Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Stejně jako v minulých letech, tak i v roce 2015 probíhá projekt Spotřebitelské poradenství, který je dotován Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. V tomto roce se do projektu zapojilo 21 poraden, které poskytují občanům informace ohledně spotřebitelské problematiky.

Zde je ke stažení leták k projektu Spotřebitelské poradenství pro rok 2015 se seznamem poraden, které jsou v tomto projektu zapojené.

 tahak

Zde si můžete stáhnout Závěrečnou zprávu o plnění cílů projektu ke dni 31.12.2014, na který byla poskytnuta dotace Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

Asociace občanských poraden realizuje šestým rokem projekt Spotřebitelské poradenství za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu. Tento rok bylo do projektu zapojeno 23 občanských poraden, které v projektu poskytovaly poradenství v oblasti spotřebitelské problematiky - zejména problematiky reklamací a vymáhání spotřebitelských práv a snažily se o zlepšení informovanosti občanů v oblasti tématiky předváděcích zájezdů a předlužování občanů prostřednictvím spotřebitelských úvěrů. Za celý rok ty poradny poskytly 2296 dotazů.


V roce 2014 v rámci projektu Spotřebitelské poradenství podpořeného Ministerstvem průmyslu a obchodu zpracovali poradci ze zapojených poraden kazuistiky dokreslující současnou situaci v oblasti spotřebitelství. Kazuistiky popisují konkrétní problém a možnosti jeho řešení. Celkem bylo v rámci projektu zpracováno 63 případových studií.

Zde si můžete stáhnout leták k projektu Spotřebitelské poradenství se seznamem poraden, které jsou v tomto projektu zapojené.

leták spotřebitel

Zde si můžete stáhnout Průběžnou zprávu o plnění cílů projektu ke dni 30.6.2014, na který byla poskytnuta dotace Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Průběžná zpráva o činnosti k 30.6.2014

Jako v předchozích letech, tak i v tomto roce probíhá projekt Spotřebitelské poradenství, který je dotován Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. V letošním roce se do projektu zapojilo 23 poraden, které poskytují občanům informace ohledně spotřebitelské problematiky. Občanské poradny zodpověděly za první pololetí roku 2014 celkem 1081 dotazů.

© 2010 Asociace občanských poraden . aop@obcanskeporadny.cz