Úvod > Projekty > Spotřebitelské poradenství

Spotřebitelské poradenství

Tento projekt je realizován za podprory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Podstatou projektu je informování občanů o právech a povinnostech při nákupu zboží a služeb, poskytování poradenství v oblasti spotřebitelské problematiky - zejména problematiky reklamací a vymáhání spotřebitelských práv a posílení informovanosti občanů v oblasti tématiky předváděcích zájezdů a předlužování občanů prostřednictvím spotřebitelských úvěrů.

V tomto projektu jsou zapojeny poradny

Zde si můžete stáhnout Průběžnou zprávu o plnění cílů projektu ke dni 30.6.2017, na který byla poskytnuta dotace Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

V oblasti spotřebitelského poradenství se poradci často setkávají s lidmi, kteří uzavřeli nevýhodnou smlouvu s dodavatelem energií a nyní by ji chtěli zrušit. Smlouvy, které mají spotřebitelé k dispozici, jsou často nedostatečně vyplněné, ale poskytovatel energií disponuje o poznání více vyplněnou verzí. Prodejci se často také vydávají za zástupce současných dodavatelů, vyžádají si doklady o vyúčtování, vloudí se do bytu a pak zmanipulují klienta k podpisu. Teprve později klienti zjistí, že byli podvedeni. Stává se také, že nová smlouva je jednoduše k podpisu podstrčena. Smlouvy jsou často opatřeny podobnými logy jako u stávajících dodavatelů a tak jsou pro staršího člověka téměř k nerozeznání.

Zde si můžete stáhnout Závěrečnou zprávu o plnění cílů projektu ke dni 31.12.2016, na který byla poskytnuta dotace Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Problematika spotřebitelství je stále aktuální  a v době před vánočními svátky se zvyšuje počet klientů, kteří se s nekalými prodejci setkávají. V předvánočním čase jsou lidé pod silným vlivem emocí, chtějí si připravit hezké Vánoce a nakoupit dárky pro své příbuzné. Na vyjmenované věci jsou ochotni se zadlužit a to více než v jiném období v průběhu roku. Toho využívají také bankovní i nebankovní společnosti, které pak spotřebitele lákají na lepší podmínky k získání finančních prostředků prostřednictvím úvěru.

V roce 2016, v rámci projektu Spotřebitelské poradenství podpořeného Ministerstvem průmyslu a obchodu, zpracovala každá zapojená poradna tři  kazuistiky v oblasti spotřebitelství, které popisují konkrétní problém a možnosti jeho řešení. Kazuistiky jsou ke stažení zde:

Zde si můžete stáhnout Průběžnou zprávu o plnění cílů projektu ke dni 30.6.2016, na který byla poskytnuta dotace Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Projekt Spotřebitelské poradenství probíhá za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu i v roce 2016. Do projektu je zapojeno celkem 21 poraden, které prostřednictvím svých odborně vyškolených poradců pomáhají občanům řešit problémy spojené se spotřebitelstvím.

Zde je ke stažení leták k projektu Spotřebitelské poradenství pro rok 2016 se seznamem poraden, které jsou v tomto projektu zapojené.

Zde si můžete stáhnout Závěrečnou zprávu o plnění cílů projektu ke dni 31.12.2015, na který byla poskytnuta dotace Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

V roce 2015, v rámci projektu Spotřebitelské poradenství podpořeného Ministerstvem průmyslu a obchodu, zpracovali poradci ze zapojených poraden kazuistiky v oblasti spotřebitelství, které popisují konkrétní problém a možnosti jeho řešení. Kazuistiky jsou ke stažení zde:

© 2010 Asociace občanských poraden . aop@obcanskeporadny.cz