Úvod > Projekty > Spotřebitelské poradenství

Spotřebitelské poradenství

Tento projekt je realizován za podprory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Podstatou projektu je informování občanů o právech a povinnostech při nákupu zboží a služeb, poskytování poradenství v oblasti spotřebitelské problematiky - zejména problematiky reklamací a vymáhání spotřebitelských práv a posílení informovanosti občanů v oblasti tématiky předváděcích zájezdů a předlužování občanů prostřednictvím spotřebitelských úvěrů.

V tomto projektu jsou zapojeny poradny

V roce 2018, v rámci projektu Spotřebitelské poradenství podpořeného Ministerstvem průmyslu a obchodu, zpracovaly  poradny tři  kazuistiky v oblasti spotřebitelství, které popisují konkrétní problém a možnosti jeho řešení. Kazuistiky jsou ke stažení zde:

Tak jako každým rokem nás v předvánočním čase čeká mnoho krásného, ale zároveň je to období velmi náročné, jelikož je na nás jako na spotřebitele vyvíjen velký tlak. Především ze strany prodejců, kteří se nás pokouší nalákat ke koupi zboží, které často vůbec nepotřebujeme.

Na základě usnesení vlády č. 653 ze dne 18. září 2017 probíhají práce na paragrafovém znění nového zákona o ochraně spotřebitele. Zpracování nového zákona je příležitostí pro zhodnocení účinnosti stávajících pravidel a pro celkové zkvalitnění právní úpravy ku prospěchu spotřebitelů. Za účelem výběru co možná nejlepších řešení připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR veřejnou konzultaci, jejímž cílem je získat reakce přímo od spotřebitelů.

Zde si můžete stáhnout Průběžnou zprávu o plnění cílů projektu ke dni 30.6.2018, na který byla poskytnuta dotace Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Zde je ke stažení leták k projektu Spotřebitelské poradenství pro rok 2018 se seznamem poraden, které jsou v tomto projektu zapojené.

Tahák 2018

Klasická problematika nákupu na tzv. předváděcích akcích již víceméně pominula a v posledním roce poradny tuto problematiku často neřešily. Nově se však objevují tzv. aukce energií, které jsou uzavřeny většinou podomním prodejem či telefonicky. Jde o zprostředkování uzavření smlouvy s dodavatelem energií. Klient uzavře smlouvu se zprostředkovatelem, který mu ve výběrovém řízení či v aukci vybere nejvýhodnějšího dodavatele.

Zde si můžete stáhnout Závěrečnou zprávu o plnění cílů projektu ke dni 31.12.2017, na který byla poskytnuta dotace Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

V roce 2017, v rámci projektu Spotřebitelské poradenství podpořeného Ministerstvem průmyslu a obchodu, zpracovala každá zapojená poradna tři  kazuistiky v oblasti spotřebitelství, které popisují konkrétní problém a možnosti jeho řešení. Kazuistiky jsou ke stažení zde:

Každému se občas stane, že někdy obdrží dárek, který je nefunkční, vadný či nevhodný.   Jak řešit takovou situaci?

Dárce může obdarovanému postoupit právo reklamovat. Reklamace dárku se v zásadě neliší od reklamace jiného zakoupeného zboží. Prodejce může chtít prokázat, že zboží pochází od něj a že je v záruce. Důležitá je proto účtenka nebo pomoc člověka, který dárek koupil. Pokud platba za dárek proběhla například pomocí karty, stačí ukázat obchodníkovi výpis z účtu.

Zde je ke stažení leták k projektu Spotřebitelské poradenství pro rok 2017 se seznamem poraden, které jsou v tomto projektu zapojené.

tahák2017

© 2010 Asociace občanských poraden . aop@obcanskeporadny.cz