Úvod > Analýzy a monitoringy

Analýzy monitoringu

Zde naleznete ke stažení analýzy k projektu Finanční gramotnost Pražanů , které zpracovala poradna občanská poradna Praha 1 a Praha 2 Společnou cestou.

Překládaná analýza a mapování nepříznivých sociálních jevů vznikla na základě objednávky Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Základem této analýzy jsou statistické a kazuistické materiály některých občanských poraden Asociace občanských poraden (AOP). Dále tvoří součást mapování doplňující polostrukturované rozhovory s  představiteli sociálních odborů městských úřadů, příspěvkových organizací měst či neziskových organizací. Celé mapování včetně zprávy a teoretické části bylo provedeno v období září – listopad 2015, a to celkem ve 30 městech ČR. 

Tato analýza: Monitoring problematiky bydlení ve vztahu k seniorům vznikla v rámci projektu podpořeného MMR. Mapuje nejčastější problémy seniorů ve vztahu k problematice bydlení. Nejvíc dotazů, které poradny na základě kasuistik v uplynulém období v oblastí bydlení řešily, se týkalo vztahů pronajímatele a nájemce na základě nájemní smlouvy. Jednalo se především o případy změny majitele a následné výpovědi z bytu z důvodu rekonstrukce, popřípadě z důvodu předání bytu rodině majitele. Klienty občanských poraden byli v tomto případě především senioři, kteří v uvedeném bytě bydleli řadu let a po změně majitele měli obavy z vypovězení nájemní smlouvy ze strany majitele, popřípadě již výpověď obdrželi a nevěděli, jak v dané situaci dále postupovat. S tím pak souvisely spory s majitelem. Dotazy se taky týkaly zajištění náhradního ubytování v případě výpovědi z bytu. Na poradny se obraceli především nájemníci, vlastníci bytu se na poradny ohledně výpovědi nájemníka z bytu obrátili pouze výjimečně.

© 2010 Asociace občanských poraden . aop@obcanskeporadny.cz