Proseniorské aktivity

Přihlášení poradny

Podporují nás

csob_rlogo PS 2017 zakladni verze na cervenou prahaAHR5fa913 logolink OP Zaměstnanost mpo mpsv intel logoskodaNEDEJTE SE logo     ferona-logo  povinné-ručení-kooperativa-obrázek-1   

   4590

 

Úvod > Projekty > Ukončené projekty > Předlužení

Předlužení

Projekt Prevencí proti chudobě je přispěvkem Asociace občanských poraden (AOP) ve vyhlášeném Evropském roku boje proti chudobě.

AOP bude ve třinácti občanských poradnách - OP Praha 1, OP Praha 3, OP Praha 12, OP Beroun, OP České Budějovice, OP Rumburk, OP Třebíč, OP Valašské Meziříčí, OP Ostrava, OP Bohumín, OP Varnsdorf, OP Šumperk, OP Jihlava - provádět hloubkový monitoring problémů svých klientů, co se zadluženosti týče. Na základě získaných údajů vznikne analýza, s níž bude seznamována jak místní správa, tak také celostátní instituce.

AOP navazuje projektem Prevencí proti chudobě na své předchozí aktivity v oblasti dluhového a spotřebitelského poradenství, aby tak reagovala na rostoucí problémy obyvatel ČR s předlužením a neschopností své dluhy splácet.

V úterý 16. listopadu se v Českých Budějovicích, v rámci realizace projektu Prevencí proti chudobě, konala tisková konference, na níž byl přítomen kromě vedoucí poradny v Českých Budějovicích Miloslavy Hanouskové a poradce Ladislava Němečka i ředitel Asociace občanských poraden Stanislav Skalický. Na tiskovou konferenci navazováže 24.11.2010 seminář určen odborné veřejnosti, který byl zaměřen na zkušenosti odborníků v oblasti dluhové problematiky a prevence proti předlužování obyvatelstva.

V rámci realizace projektu Prevencí proti chudobě proběhla dne 27.9.2010 tisková konference v Rumburku.

V úterý 5. října se v Třebíči, v rámci realizace projektu Prevencí proti chudobě, konala tisková konference, na níž byl přítomen i ředitel Asociace občanských poraden Stanislav Skalický.

Realizace projektu „Prevencí proti chudobě", jehož cílem je vytvořit program zaměřený na prevenci proti předlužení lidem, kteří jsou chudobou ohroženi, se dostala do své druhé poloviny.

Občanské poradny zapojené do tohoto projektu vykazují svou činnost pomocí seminářů pro veřejnost o předlužovaní, z nichž byly již uskutečněny semináře v Praze (Praha 1 dne 9.6.2010, Praha 3 dne 9.9.2010 a Praha 12 dne 8.9.2010) a ve Varnsdorfu (dne 26.5.2010), v Berouně (16.9.2010), Rumburku (27.9.2010), Třebíči (5.10.2010), Valašském Meziříčí na 19.11.2010, Šumperku (14.10.2010). Dále jsou plánovány semináře v Bohumíně na 16.10.2010, Jihlavě na 23.11.2010 a Ostravě na 5.11.2010 a v Českých Budějovicích na 26.11.2010.

Tisková konference k projektu

Projekt „Prevencí proti chudobě", jenž je realizován prostřednictvím financí ze státního rozpočtu a za přispění Evropského společenství a jehož cílem je vytvořit program zaměřený na prevenci proti předlužení lidem, kteří jsou ohroženi chudobou, se dostal do své druhé poloviny. Občanské poradny na území Prahy, zapojené do tohoto projektu, konkrétně Občanská poradna Praha 1, Občanská poradna REMEDIUM a Občanská poradna PROXIMA SOCIALE, společně dne 14.9.2010 od 14 hodin pořádají pod záštitou Asociace občanských poraden tiskovou konferenci. Na této tiskové konferenci sdělí informace o realizaci projektu médiím. Budou předány informace o naplňování cílů projektu a o poradenství poskytovaném v oblasti předlužení české populace.

 

Cíl projektu

Cílem projektu Prevencí proti chudobě je vytvořit komplexní program zaměřený na prevenci proti předlužení lidem, kteří jsou chudobou ohroženi. 13 občanských poraden, které se do projektu zapojily, nabízí ve městech svého působení dluhové poradenství. S tím souvisí i mediální kampaň spojená s propagací projektu a zvýšením informovanosti v dluhové problematice. Důležitým výstupem bude i uspořádání semináře v každém ze 13 měst, kterých se zúčastní občané i odborná veřejnost.

V rámci projektu vznikne i analýza statistických a kasuistických dat na základě poskytovaného dluhového poradenství v každé ze třinácti poraden, která má posilovat finanční gramotnost cílových skupin:

* Osoby ohrožené sociálním vyloučením v důsledku velké zadluženosti
* Nezaměstnan lidé
* Mladí lidé, kteří mají v důsledku nedostatku praktických zkušeností omezené možnosti na trhu
* Lidé, kteří mají problémy související s předlužením, bydlením, pracovněprávními tématy,
návratem z výkonu trestu apod.

Analýza bude podkladem pro souhrnnou zprávu o největších problémech lidí v oblasti předlužení a identifikaci vhodných možností pro snížení vzniku nepříznivých finančních situací. Tyto informace budou mediálně představeny na závěrečné konferenci projektu.

Součástí závěrečné fáze realizace projektu bude i veřejné slyšení v Senátu ČR a Poslanecké sněmovně ČR, které by mělo upozornit na problematiku předlužení a také představit možná řešení v podobě legislativních změn.

Zde si můžete stáhnout leták k projektu.

Financování projektu

Projekt je realizován ze státního rozpočtu České republiky a spolufinancován Evropským společenstvím, v rámci realizace Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení v České republice. Tento článek i veškeré další výstupy odráží výhradně názory autora a Evropská komise a MPSV ČR nenesou zodpovědnost za žádné užití informací tam obsažených.

chudoba.gif mpsv

 

Zprávy o průběhu projektu

Podrobné informace o průběhu projektu, počtech konzultací, struktuře klientů a konzultovaných problémech klientů za první čtvrtletí roku 2010 shrnuje pravidelně zpracovávaná strukturovaná zpráva.


Další informace o postupu v rámci projektu zaměřeném na prevenci chudoby pomocí poradenské činnosti shrnuje zpráva za druhé čtvrtletí roku 2010.

Zpráva o průběhu projektu za 1. čtvrtletí roku 2010

Zpráva o průběhu projektu za 2. čtvrtletí roku 2010

Zpráva o průběhu projektu za 3. čtvrtletí roku 2010

 

Než se zadlužíte

Než budete žádat o úvěr u bankovní a ještě spíše nebankovní společnosti, zkuste si odpovědět na následující otázky:

* Opravdu se potřebuji zadlužit kvůli tomu, co si chci za půjčené peníze koupit?

* Není možné půjčku řešit prostřednictvím své rodiny nebo přátel?

* Můžete se spolehnout na to, že s největší pravděpodobností nepřijdete o zaměstnání - Vy nebo Váš partner?

* Mám já nebo můj partner nějaké zdravotní problémy, které by mohly zapříčinit pracovní neschopnost?

* Jsem vůbec schopen šetřit?

 

Když máte dluh a platíte splátky

* věnujte pozornost splátkovému kalendáři a snažte se včas hradit splátky

* uchovávejte si veškerá potvrzení o splátkách, doklady a korespondenci

* snažte se nehradit vznikající neschopnost splácet dalším zadlužením

* při jakémkoliv problému se splácením kontaktujte svého věřitele a pokuste se domluvit na řešení stávající situace

© 2010 Asociace občanských poraden . aop@obcanskeporadny.cz