Úvod > Projekty > Spotřebitelské poradenství

Spotřebitelské poradenství

Tento projekt je realizován za podprory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Podstatou projektu je informování občanů o právech a povinnostech při nákupu zboží a služeb, poskytování poradenství v oblasti spotřebitelské problematiky - zejména problematiky reklamací a vymáhání spotřebitelských práv a posílení informovanosti občanů v oblasti tématiky předváděcích zájezdů a předlužování občanů prostřednictvím spotřebitelských úvěrů.

V tomto projektu jsou zapojeny poradny

Na základě usnesení vlády č. 653 ze dne 18. září 2017 probíhají práce na paragrafovém znění nového zákona o ochraně spotřebitele. Zpracování nového zákona je příležitostí pro zhodnocení účinnosti stávajících pravidel a pro celkové zkvalitnění právní úpravy ku prospěchu spotřebitelů. Za účelem výběru co možná nejlepších řešení připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR veřejnou konzultaci, jejímž cílem je získat reakce přímo od spotřebitelů.

Zde je ke stažení leták k projektu Spotřebitelské poradenství pro rok 2018 se seznamem poraden, které jsou v tomto projektu zapojené.

Tahák 2018

Klasická problematika nákupu na tzv. předváděcích akcích již víceméně pominula a v posledním roce poradny tuto problematiku často neřešily. Nově se však objevují tzv. aukce energií, které jsou uzavřeny většinou podomním prodejem či telefonicky. Jde o zprostředkování uzavření smlouvy s dodavatelem energií. Klient uzavře smlouvu se zprostředkovatelem, který mu ve výběrovém řízení či v aukci vybere nejvýhodnějšího dodavatele.

Zde si můžete stáhnout Závěrečnou zprávu o plnění cílů projektu ke dni 31.12.2017, na který byla poskytnuta dotace Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

V roce 2017, v rámci projektu Spotřebitelské poradenství podpořeného Ministerstvem průmyslu a obchodu, zpracovala každá zapojená poradna tři  kazuistiky v oblasti spotřebitelství, které popisují konkrétní problém a možnosti jeho řešení. Kazuistiky jsou ke stažení zde:

Každému se občas stane, že někdy obdrží dárek, který je nefunkční, vadný či nevhodný.   Jak řešit takovou situaci?

Dárce může obdarovanému postoupit právo reklamovat. Reklamace dárku se v zásadě neliší od reklamace jiného zakoupeného zboží. Prodejce může chtít prokázat, že zboží pochází od něj a že je v záruce. Důležitá je proto účtenka nebo pomoc člověka, který dárek koupil. Pokud platba za dárek proběhla například pomocí karty, stačí ukázat obchodníkovi výpis z účtu.

Zde je ke stažení leták k projektu Spotřebitelské poradenství pro rok 2017 se seznamem poraden, které jsou v tomto projektu zapojené.

tahák2017

Zde si můžete stáhnout Průběžnou zprávu o plnění cílů projektu ke dni 30.6.2017, na který byla poskytnuta dotace Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

V oblasti spotřebitelského poradenství se poradci často setkávají s lidmi, kteří uzavřeli nevýhodnou smlouvu s dodavatelem energií a nyní by ji chtěli zrušit. Smlouvy, které mají spotřebitelé k dispozici, jsou často nedostatečně vyplněné, ale poskytovatel energií disponuje o poznání více vyplněnou verzí. Prodejci se často také vydávají za zástupce současných dodavatelů, vyžádají si doklady o vyúčtování, vloudí se do bytu a pak zmanipulují klienta k podpisu. Teprve později klienti zjistí, že byli podvedeni. Stává se také, že nová smlouva je jednoduše k podpisu podstrčena. Smlouvy jsou často opatřeny podobnými logy jako u stávajících dodavatelů a tak jsou pro staršího člověka téměř k nerozeznání.

Zde si můžete stáhnout Závěrečnou zprávu o plnění cílů projektu ke dni 31.12.2016, na který byla poskytnuta dotace Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

© 2010 Asociace občanských poraden . aop@obcanskeporadny.cz