Úvod > Projekty > Otevřené dveře

Otevřené dveře

Hlavní ambicí projektu je na základě využití pozitivních přístupů ze zahraničí vypracovat a pilotně otestovat metodiku práce s mladými absolventy sociálně orientovaných oborů, která se bude zakládat především na způsobu propojení institucí vzdělávání a zaměstnávání v sociálních službách v ČR (resp. jde o způsob propojování teorie a praxe) a dalších opatřeních přímo ve vybraných sociálních službách, které povedou k navýšení zaměstnatelnosti těchto osob v oboru vybraných sociálních služeb a uplatnění tak na trhu práce. Dále pak v rámci projektu dojde k nastavení spolupráce relevantních organizací a propojování subjektů různého typu k řešení problému mladých absolventů sociálně orientovaných oborů.
Primární cílovou skupinou (dále CS) jsou nezaměstnaní absolventi sociálně orientovaných oborů (18 - 25 let). Sekundární CS jsou skup. organizací, zejména pak vzdělávací instituce, nestátní neziskové instituce s důrazem na pečovatelské služby a služby odborného sociálního poradenství.

Zde si můžete stáhnout všechny příspěvky, zprávy a výstupy, které vznikly během projektu Otevřené dveře:

Výstupy z projektu Otevřené dveře na trh práce ke stažení

Zde si můžete stáhnout výstupy z projektu Otevřrené dveře na trh práce

Analyza dobré praxe na Slovensku a ve Skotsku

Metodika zaměstnávání absolventů sociálně orientovaných škol na trhu práce

 

V květnu 2014 byl úspěšně ukončen projekt "Otevřené dveře na trh práce“, který realizovala Asociace občanských poraden ve spolupráci s Českou asociací pečovatelské služby a Univerzitou Karlovou v Praze, zahraničními partnery byly Skotská asociace občanských poraden a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavě. Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a jeho cílem bylo zlepšit situaci absolventů sociálně orientovaných škol, kteří obtížně hledají uplatnění na trhu práce.

Zkvalitnění systému dosavadních praxí, vzájemná spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli a také vzrůstající význam role sociálních pracovníků. Tato i další témata dnes zazněla na závěrečné konferenci, kterou uspořádala Asociace občanských poraden. Konference proběhla v Senátu pod záštitou místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Mgr. Miluše Horské, a to v rámci projektu "Otevřené dveře na trh práce“. Cílem projektu financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR je zlepšit situaci absolventů sociálně orientovaných škol, kteří složitě hledají uplatnění na trhu práce. „Ve své praxi se věnuji skupinám ohroženým na trhu práce a jednou z nich jsou právě absolventi. Pokud chceme této skupině pomoci najít uplatnění, pak jim musíme umožnit získat adekvátní praxi a tím zvýšit jejich atraktivnost pro budoucí zaměstnavatele. Samotné vzdělávací instituce na uplatnění svých absolventů bohužel příliš nedbají, protože za něj nenesou žádnou odpovědnost. Proto považuji projekt „Otevřené dveře na trh práce“ za zásadní a věřím, že bude jen první vlaštovkou pro podobné aktivity,“ uvedla Miluše Horská.

Asociace občanských poraden uspořádá během dubna semináře pro vzdělavatele a poskytovatele sociálních a pečovatelských služeb. Cyklus seminářů proběhne v rámci projektu "Otevřené dveře na trh práce", který je spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Smyslem tohoto projektu je zlepšit situaci absolventů sociálně orientovaných škol, kteří složitě hledají uplatnění na trhu práce. Seminář pro Ústecký kraj se uskuteční 15. dubna 2014 v Ústí nad Labem, pro Kraj Vysočina 24. dubna 2014 v Třebíči a v Moravskoslezském kraji je seminář naplánován na 30. dubna 2014 v Havířově.

Asociace občanských poraden začala v prosinci pilotně ověřovat výstupy projektu "Otevřené dveře na trh práce", který je určený absolventům sociálně orientovaných škol. Právě čerství absolventi bez praxe patří mezi rizikové skupiny ohrožené nezaměstnaností. Pomoci jim najít uplatnění má také tento projekt, který je spolufinancovaný z prostředků Evropských strukturálních fondů a prostředků státního rozpočtu ČR.

24. června pořádala Asociace občanských poraden mezinárodní Kulatý stůl ve spolupráci s Českou asociací pečovatelské služby.

.

alt

© 2010 Asociace občanských poraden . aop@obcanskeporadny.cz