Úvod > Projekty > 50 let není handicap

50 let není handicap

„Stále mám co nabídnout" - podpora a uplatnění na trhu práce pro nízkokvalifikované osoby nad 50 let věku

Tento projekt je realizován Asociací občanských poraden a jeho partnerů Občanské poradny Třebíč, Slezskou Diakonií a Centrem nové naděje.

Smyslem projektu je poskytnout poradenské a motivační aktivity osobám starším 50 let, na které navazuje zprostředkování zaměstnání. Lidé starší 50 let jsou jednou z nejohroženějších skupin z hlediska ztráty zaměstnání a současně mají největší obtíže při uplatňování na trhu práce, proto je projekt zaměřen právě na tuto cílovou skupinu. Pro realizaci projektu byly vybrány regiony Třebíč, Karviná a Frýdek - Místek, kde je vysoká nezaměstnanost osob starších 50 let.

 

Projekt byl zaměřen na fyzické osoby starší 50 let s nízkou úrovní kvalifikace, kterým byla poskytnuta série diagnostických, vzdělávacích, poradenských a personálně-motivačních služeb, díky kterým mohou snáze nalézt uplatnění v podmínkách současného trhu práce.

Foto osobní diagnostika OP Karviná 3

 

 

Rekvalifikační kurz Základy práce na pc a kurz Pracovník sociální péče pro obslužnou péči již všechny proběhly. Osobnostní diagnostika bude ještě nadále probíhat.

Třebíč - Zaměstnanost, resp. nezaměstnanost patří mezi hlavní oblasti, kterým se Horácké noviny soustavně věnují.

 

Stále mám co nabídnout je projekt, který pomáhá málo kvalifikovaným lidem nad padesát let věku uplatnit se na trhu práce.

Dne 27.8. a 29.8 proběhly semináře na Úřadu práce v Třebíči, kde byl představen tento projekt potenciálním zájemcům z cílové skupiny nezaměstnaných nad 50 let věku. Seminářů se zúčastnilo 48 zájemců z cílové skupiny. Bezprostředně po skončení seminářů podepsalo dohodu o účasti v projektu 23 účastníků.

Dne 22.8. proběhl seminář na Úřadu práce v Havířově, kde byl projekt představen potenciálním zájemcům z cílové skupiny nezaměstnaných nad 50 let věku.

Dne 20.8. proběhl seminář na Úřadu práce ve Frýdku – Místku, kde byl představen projekt potenciálním zájemcům z cílové skupiny nezaměstnaných nad 50 let věku. Bezprostředně po skončení semináře podepsalo dohodu o účasti v projektu 12 zájemců.

Dotazy k vyhlášené výzvě

Zde jsou zveřejněny dotazy (2) vznesené potenciálními zájemci o plnění zakázky. (17.9.2012)

Zde jsou zveřejněny dotazy (1) vznesené potenciálními zájemci o plnění zakázky. (13.9.2012)

Výzva k podávání nabídek

Asociace občanských poraden vyhlašuje dne 6.9.2012 v rámci realizace projektu výzvu k podávání nabídek.
Název zakázky: Zajištění rekvalifikačního kurzu – „Pracovník sociální péče pro obslužnou péči" pro lokality Karviná, Třebíč a Frýdek-Místek.

Další podrobné informace jsou k dispozici ve Výzvě a Zadávací dokumentaci.

Stále mám co nabídnout

„Stále mám co nabídnout" - podpora a uplatnění na trhu práce pro nízkokvalifikované osoby nad 50 let věku

Tento projekt je realizován Asociací občanských poraden a jeho partnerů Občanské poradny Třebíč, Slezskou Diakonií a Centrem nové naděje.

Smyslem projektu je poskytnout poradenské a motivační aktivity osobám starším 50 let, na které navazuje zprostředkování zaměstnání. Lidé starší 50 let jsou jednou z nejohroženějších skupin z hlediska ztráty zaměstnání a současně mají největší obtíže při uplatňování na trhu práce, proto je projekt zaměřen právě na tuto cílovou skupinu. Pro realizaci projektu byly vybrány regiony Třebíč, Karviná a Frýdek - Místek, kde je vysoká nezaměstnanost osob starších 50 let.

Doba realizace: 15. 4. 2012 - 14. 4. 2014


Hlavními cíli projektu jsou:

1) Vytvoření pracovních míst či zprostředkování zaměstnání pro 42 osob starších 50 let žijících v lokalitách Třebíč, Karviná a Frýdek - Místek,

2) Zvýšení možnosti uplatnění pro 240 osob starších 50 let na trhu práce prostřednictvím:

- provedení osobnostní diagnostiky a individuálním poradenstvím
- realizací rekvalifikačních vzdělávacích kurzů (základy práce s PC, Pracovník sociální péče pro obslužnou péči)
- poskytnutím individuálního pracovně - právního poradenství
- mzdovými příspěvky pro zaměstnavatele osob účastnících se projekt

 

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

 alt

 

 

 

© 2010 Asociace občanských poraden . aop@obcanskeporadny.cz