Úvod > Projekty > Restorativní justice

Restorativní justice

Restorativní justice - podpora a poradenství obětem trestných činů

Dlouhodobým cílem projektu je vytvoření širší funkční sítě služeb pro oběti trestných činů. Projekt je realizován Probační a mediační službou České republiky (PMS ČR) v partnerství s Asociací občanských poraden (AOP). Projekt navazuje na úspěšnou spolupráci mezi oběma organizacemi od roku 2006, kdy byla zahájena realizace společného projektu Specializované komplexní poradenství obětem trestných činů. Realizátoři projektu vycházejí při práci s oběťmi z principů restorativní justice, kde je usilováno o zapojení poškozeného do „procesu" vlastního odškodnění, mapování jeho zájmů a potřeb v rámci řešeného případu a také úsilí o obnovení pocitu bezpečí, integrity a důvěry ve spravedlnost.

V tomto projektu jsou zapojeny poradny

Adresář občanských poraden a středisek PMS, které jsou zapojeny do projektu

Zde je k dispozici kompletní seznam občanských poraden a středisek Probační a mediační služby, které jsou zapojeny do projektu Restorativní justice - podpora a poradenství obětem trestných činů.

Adresář občanských poraden a středisek PMS ČR

Průvodce pro oběti trestných činů

Zde si můžete stáhnout leták vydaný v rámci projektu.

Průvodce pro oběti trestných činů

Projekt byl zahájen k 1. 1. 2011. Ve dnech 28. 2. - 4. 3. 2011 se konalo vstupní školení poradců zapojených do projektu. Účastníci byli proškoleni v právních a psychosociálních aspektech poradenství obětem trestných činů s důrazem na práci s obětí v kontextu restorativní justice.

Výběrové řízení - koordinátor služeb pro oběti trestných činů

PMS ČR a AOP vyhlašují výběrové řízení na pozici Koordinátora služeb pro oběti trestných činů (Victim Liaison Officer). Práce koordinátora je součástí společného projektu Restorativní justice - podpora a poradenství obětem trestných činů, který realizuje PMS ČR v partnerství s AOP a financuje Evropská Unie. Jedním z cílů projektu je ověřit novou službu koordinátora v pilotních městech Hradec Králové a Havířov. Úkolem koordinátora je poskytovat informace, mapovat a koordinovat služby, které jsou obětem trestných činů nabízeny státními i nestátními organizacemi v dané lokalitě.

Projekt Restorativní justice - tisková zpráva

Dlouhodobým cílem projektu je vytvoření širší funkční sítě služeb pro oběti trestných činů. Projekt je realizován Probační a mediační službou České republiky (PMS ČR) v partnerství s Asociací občanských poraden (AOP). Projekt navazuje na úspěšnou spolupráci mezi oběma organizacemi od roku 2006, kdy byla zahájena realizace společného projektu Specializované komplexní poradenství obětem trestných činů. Realizátoři projektu vycházejí při práci s oběťmi z principů restorativní justice, kde je usilováno o zapojení poškozeného do „procesu" vlastního odškodnění, mapování jeho zájmů a potřeb v rámci řešeného případu a také úsilí o obnovení pocitu bezpečí, integrity a důvěry ve spravedlnost.

Project „Restorative Justice - Victim Support and Counseling"
January 1, 2011 - December 12, 2012

Projekt je realizován za podpory:

logo_PMS EU

© 2010 Asociace občanských poraden . aop@obcanskeporadny.cz