Úvod > Projekty > Dluhové poradenství

Projekty

Projekt „Dluhové poradenství“ je realizován za podpory   ČSOB a Poštovní spořitelny. Tento projekt je zaměřen na poradenství klientům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci způsobené problémy s dluhy. Součástí projektu je také zvyšování odborné erudice poradců jednotlivých poraden a neustálé zkvalitňování  metodiky práce s klientem trpícím předlužením. Klienti jsou v rámci tohoto projektu informováni o možnostech řešení situace související s předlužením.

Filtr na titulek      Počet zobrazených  
Číslo Titulek článku
1 Závěrečná zpráva o činnosti za rok 2017
2 Leták k projektu Dluhové poradenství na rok 2015
3 Závěrečná zpráva za rok 2014
4 Průběžná zpráva o plnění cílů v roce 2014
5 Plnění cílů projektu v roce 2013
6 Společné jmění manželů a odpovědnost manželů za dluhy
7 k dluhovému poradenství Občanské poradny v Rychnově nad Kněžnou
8 Vzali jste si člověka s dluhy? Připravte se na návštěvu exekutora

© 2010 Asociace občanských poraden . aop@obcanskeporadny.cz