Proseniorské aktivity

Přihlášení poradny

Podporují nás

csob_rlogo PS 2017 zakladni verze na cervenou prahaAHR5fa913 logolink OP Zaměstnanost mpo mpsv intel logoskodaNEDEJTE SE logo     ferona-logo  povinné-ručení-kooperativa-obrázek-1   

   4590

 

Úvod > Projekty > Ukončené projekty > Bydlení

Bydlení

Tento projekt je zaměřen nejen na poskytování poradenství klientům a na právně-osvětovou činnost, ale také na podpůrné, školící a expertní služby, jež jsou nezbytné pro pro kvalitní informační zázemí poradců z občanských poraden sdružených v AOP. Tím mají klienti zajištěny skutečně odborné právně-sociálních rady v oblasti bydlení.

Asociace občanských poraden se chce v tomto roce orientovat na rozvoj občanských poraden v regionech, které jsou výrazně postiženy sociálními problémy - jedním z nejzávažnějších je právě otázka bydlení a ochrana nájemních vztahů.

Monitoring projektu Bydlení za 1. pololetí 2011

V roce 2011 je projekt "Bydlení" realizován celkem ve 33 občanských poradnách. V prvním pololetí tohoto roku poradci zodpověděli celkem 2430 dotazů týkajících se problematiky bydlení.

Podrobnější data jsou k dispozici ve zpracovaném Monitoringu bydlení za 1. pololetí 2011.

Závěrečná zpráva k projektu Bydlení za rok 2010

K poslednímu dni roku 2010 vznikla Závěrečná zpráva k projektu "Zajištění občanského poradenství se zřetelem na bytovou politiku", která obsahuje informace nejen o Asociaci občanských poraden a jednotlivých občanských poradnách zapojených do projektu, ale také kvantitativní výstupy projektu, který byl podořen Ministerstvem pro místní rozvoj.

Monitoring bydlení za rok 2010

V průběhu realizace projektu pravidelně sledujeme počty dotazů v jednotlivých občanských poradnách. Na základě statistik a kazuistik získaných z projektu byl vytořen monitoring bydlení.

Stejně jako minulý rok, i tento Asociace občanských poraden úspěšně, prostřednictvím svých členských občanských poraden, realizuje projekt „Zajištění občanského poradenství se zřetelem na bytovou politiku".

Následující tabulka vykazuje počty dotazů k problematice bydlení v jednotlivých oblastech.

© 2010 Asociace občanských poraden . aop@obcanskeporadny.cz