Úvod > Projekty > Spotřebitelské poradenství > Závěrečná zpráva o činnosti za rok 2017

Závěrečná zpráva o činnosti za rok 2017

Zde si můžete stáhnout Závěrečnou zprávu o plnění cílů projektu ke dni 31.12.2017, na který byla poskytnuta dotace Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Závěrečná zpráva 2017

© 2010 Asociace občanských poraden . aop@obcanskeporadny.cz