Úvod > Projekty > Spotřebitelské poradenství > Závěrečná zpráva o činnosti za rok 2016

Závěrečná zpráva o činnosti za rok 2016

Zde si můžete stáhnout Závěrečnou zprávu o plnění cílů projektu ke dni 31.12.2016, na který byla poskytnuta dotace Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Závěrečná zpráva 2016

© 2010 Asociace občanských poraden . aop@obcanskeporadny.cz